User Guide


 

BRUGERVEJLEDNING

 

Autoklaver håndstykkespidserne før brug af Sandman på patienterne.

Håndstykkerne bør autoklaveres eller afsprittes dagligt mellem hvert brug. Dette for at sikre at Sandmanuniten er steril. Brug et standard autoklaveprogram (121 grader ved 25 minutter).

Sug
Det specielle 16 mm. Sug er specielt designet til at fjerne alt pulverstøv fra patientens mund. Placer suget således at det hele tiden følger pulverets bevægelser således at det opsuges helt af suget.

Dysespids på håndstykket
For at sikre optimalt præcisionsarbejde, er det vigtigt at dysespidsen er hel og intakt. Med dette er det herved muligt at foretage kontaktboring med dysespidsen hvilende på tanden. Hvis dysespidsen bruges forkert eller alt for lang tid kan dysespidsen blive deformet, svarende til billedet.

Dette vil medføre at effenkten og præcisionen vil falde mærkbart og kan kun reetableres med udskiftning til ny dysespids. Udskiftning bør foretages hvert andet år.

Alle håndstykkespidser kan autoklaveres og leveres i 4 varianter. Vinklen på spidsen betwemmer

På billedet ses en forstørret dysehoved, der er fejlfri.

Det er af stor vigtighed for præcis arbejde, at dysespidsen er hel og intakt.

Det er her mulig at foretage en kontaktboring, hvor dysehovedet støtter mod tanden.

Ved uhensigtsmæssig håntering eller langvarig brug kan dysehovedet blive slidt, som vist på billedet. Alu.oxid strålens nøjagtighed er i dette tilfælde stærkt reduceret og udbedring kræver udskiftning til ny håndstykkespids. Udskiftning bør foretages hvert andet år.

Håndstykker
Alle Håndstykkespidser kan autoklaveres og leveres i 4 versioner. Valg af håndstykkevinkel er afhængig af hvor i mundhulen, den aktuelle behandling skal foretages.

Inden montering af steril/afsprittet dysespids tilrådes det at gennemblæse denne med klinikkens trykluft modsat den normale flowretning.

Dette gøres for at fugt fra autoklaveringen ikke skal komme i forbindelse med Alu.oxid og derved tilstoppe dysen.

Hvis dysen er tilstoppet afmonteres dysen og trykluft blæses igennen dysen i den modsatte retning. Hvis det ikke hjælper så benyt den medfølgende SANDMAN™ Futura Futura originale rensenål.

Påfyldning af Alu.oxid
Pulverbægrene er til engangsbrug men kan bruges igen om nødvendigt. De indeholder 40 gram specialfremstillet Aluminum oxidpulver eller Calciumcarbonatpulver (til prophylaktisk brug)

Den tomme pulverbeholder udskiftes let med en ny fyldt 40 grams engangspulverbeholder, der må ikke påfyldes yderligere pulver ved udskiftning, da funktionen vil blive betydeligt forringet. Kun originale bægre kan monteres på Sandman.

Trinløs fodpedal/speeder
Boreeffektiviteten kontrolleres via den trinløse fodpedal. Når der trædes ned på trykreguleringspedalen, øges trykket – lettes trykket på trykreguleringspedalen falder trykket – og slippes trykreguleringspedalen stopper trykket helt. Efter trykket på pedalen er stoppet vil pulver stadig komme ud af dysespidsen i op til 2,5 sekund. Dete er for at sikre at bakterier ikke får mulighed for at blive suget ind i systemet.

Højere arbejdstryk giver hurtigere arbejde.

– med reduceret arbejdstryk behandles blidere/mere skånsomt!

Korrekt indstilling af arbejdstrykket foretages ved reduktion til under den ønskede værdi, efterfulgt af gradvis forøgelse, indtil den ønskede værdi er opnået. I forbindelse med trykreguleringspedalen’s ventil er der indbygget en sikkerhedsventil i unit, der automatisk slår fra ved 5000 hPa!

Under fodpedal er monteret en skrue til regulering af max. tryk.

 

BENEFITS

 

BRUGERVEJLEDNING

Autoklaver håndstykkespidserne før brug af Sandman på patienterne. Håndstykkerne bør autoklaveres eller afsprittes dagligt mellem hvert brug.

– Læs mere

 

LEVERING & MONTERING

Tryk let på fodpedal og der skal nu komme en fin stråle af Alu.oxid ud af dysen. (dysen må ikke rettes mod anden person eller egen hud) – Gentag samme proces med det andet håndstykke

– Læs mere

 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring Brug en let fugtet klud til rengøring af unitens ydersider.

– Læs mere

 

SIKKERHED

Sikkerhed under brug Det tilrådes at patient og operatør/assistent bærer støvtætte briller under boreprocessen

– Læs mere