SIDSTE NYT


LATEST NEWS


Studie i bondingstyrke på tandoverfladen ved brug „scratch testmetode”

Resume af studie:

Dette studie bekræftede producentens formodninger om bondingstyrken ved brug af sandblæsning. Faktisk er bondingstyrken signifikant højere ved sandblæsning på tandoverfladen end ved konventionel boring for forskellige bond materialer.

De empiriske data viser, at bindingsstyrken er fra 72% til 117% stærkere med Sandman Futura lavtryks-sandblæsning end ved traditionel boremetode. Disse tal viser, at øgningen i bondingstyrken er så markant, at det vil have stor indflydelse på tandklinikkens daglige arbejde ved hjælp af denne metode.

Dette resultat bekræfter også mange tidligere undersøgelser, der dokumenterer dette faktum. F.eks. en undersøgelse fra Leuven Katolske Universitet, Dental Department, 2007-2008 af professor Van Meerbeck og professor Lambrechts.

Endvidere viser denne undersøgelse også signifikant højere bindingsstyrke ved anvendelse af lavtryks- sandblæsning end ved højtryks-sandblæsning tilsat vandspray.
Konklusionen er baseret på de empiriske data fra dette studie:
Den foretrukne behandlingsmetode til behandling af tandoverflader bør være sandblæsning uden vandspray.

For det andet viser undersøgelsen, at brugen af 45 mikron partikelstørrelse giver en stærkere bindingsstyrk end 29 mikron. Dog giver 29 micron stadig en langt stærkere bondingstyrke end de andre metoder, og kan reducere eventuel sensibilitet.

Herudover reducerer/eliminerer sandblæsning risikoen for mikro-frakturer og dermed kendte mulige fremtidige komplikationer så som sekundær-karies og tab af fyldninger.

 

Kilde: Undersøgelsen blev gennemført ved Silesian University of Technology i Institut for Biomedicinsk Teknik


Effekten af sandblæsningsteknologi

Resume af studie:

Pits og fissurer, som er vellykket forseglede kan forhindre eller standse udviklingen af okklusale læsioner. Succes af en forsegler er relateret til dets integritet.

Sammenligning af mikro-revner i forseglede pits og fisurer efter brug af henholdsvis konventionel boring og sandblæsning har vist, at sandblæste tandflader har væsentlig færre mikrorevner end efter traditionel boring.

Den ru emaljeoverflade som følge af sandblæsningen reducerer mikrorevner og forseglerens effektivitet påvirkes positivt af sandblæsningen.

Undersøgelse af effekten af sandblæsningsteknologien viser, at tænderne blev gjort ru med sandblæsningen således at forsegleren blev anvendt uden brug af syre, hvilket udelader et skridt i bondingproceduren.

Udeladelsen af syreætning og de efterfølgende trin med skylning og tørring medførte en tredjedel mindre stoletid sammenlignet med forseglere påført konventionelt med syreætsning.

Herudover reducerer/eliminerer sandblæsning risikoen for mikro-frakturer og dermed kendte mulige fremtidige komplikationer så som sekundær-karies og tab af fyldninger.

 

Kilde: International Journal of Paediatric Dentistry 1999, 9, 133-140